regulamin - Księgarnia Edukacyjna

regulamin

Regulamin Księgarni Internetowej Wydawnictwa TE-EM

1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizowania zamówień w sklepie internetowym www.ksiegarnia.te-em.com.pl.

2. Właścicielem sklepu jest firma HA Michnik Spółka jawna z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Kameliowa 9.

3. Ceny produktów w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny są wiążące w momencie składania zamówienia przez Klienta.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, prowadzenia akcji promocyjnych, zamieszczania nowych i wycofywania produktów z oferty.

5. Zamówienia w Księgarni można składać poprzez sklep internetowy lub na drodze e-mailowej oraz telefonicznie, korzystając z danych teleadresowych znajdujących się w zakładce „kontakt”. Złożenie w jakiejkolwiek formie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

6. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych oraz e-maila i numeru telefonu Zamawiającego. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wydawnictwo TE-EM w zakresie niezbędnym do realizacji wysyłki. Wydawnictwo zapewnia, że dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim, z zastrzeżeniem zamówień dotyczących podręczników wydawanych we współpracy z Misją Pokoleń, z którą Wydawnictwo TE-EM w ramach partnerstwa prowadzi wspólną bazę klientów. Księgarnia zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności bądź wiarygodności złożonego zamówienia.

7. Zamówienia są przygotowywane do wysyłki w terminie do 7 dni roboczych (w praktyce, średnio 3-4 dni robocze) od chwili otrzymania wpłaty na konto (nie dotyczy to zamówień z odroczonym terminem płatności dostępnych dla Stałych Klientów; początek realizacji takich zamówień liczy się od chwili ich wpłynięcia do Księgarni). W okresie zwiększonej liczby zamówień, szczególnie na początku roku szkolnego oraz na przełomie semestrów, czas oczekiwania może się wydłużyć. W przypadku braku towaru w magazynie lub w razie innych trudności wydłużających czas przygotowania towaru do wysyłki Klient zostanie poinformowany o niedogodności oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. W wyjątkowych przypadkach Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zrealizowania niepełnego zamówienia; w takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie i jego przyczynach poinformowany e-mailowo lub telefonicznie a kwota ewentualnej nadpłaty zostanie zwrócona na konto bankowe lub przekazem pocztowym na podany adres.

8. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon sprzedaży. Na życzenia Klienta wyrażone poprzez podanie odpowiednich danych (nazwa firmy, adres, numer NIP) w przeznaczonej do tego rubryce do zamówienia zamiast paragonu zostanie dołączona faktura VAT.

9. Zamówienia krajowe są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką priorytetową, ceny podane w dziale „płatności” dotyczą takiej właśnie przesyłki. Koszt i sposób wysyłki zamówień zagranicznych będzie uzgadniany z Klientem telefonicznie lub drogą e-mailową.

10. Koszty przesyłki, określone w zakładce „płatności”, ponosi Klient. Koszty te są uzależnione od wartości zamówienia i od wybranej formy płatności (przedpłata na konto, przesyłka „za zaliczeniem pocztowym” czy płatność odroczona – dostępna dla Stałych Klientów, Kościołów, Szkół i Punktów Katechetycznych).

11. Standardowym i najkorzystniejszym sposobem zapłaty za zamówienie jest przedpłata na konto Księgarni; ta forma płatności ma charakter promocyjny i wiąże się z niższymi dla Klienta opłatami za przesyłkę. Można też wybrać opcję płatności przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym). Dla Stałych Klientów, czyli osób, które złożyły i opłaciły w przeszłości przynajmniej dwa zamówienia, a także dla Kościołów, Szkół, Punktów Katechetycznych zamawiających zestawy materiałów, dostępna jest płatność odroczona; w tym przypadku przesyłka jest wysyłana bez opłat, a płatność należy zrealizować przelewem na konto TE-EM w terminie określonym na fakturze.

12. Reklamacje. Towary wadliwe lub uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji w terminie 5 dni od otrzymania przesyłki. Do reklamacji należy dołączyć fakturę lub paragon. Koszt ponownego przesłania towaru wolnego od wad pokrywa sklep. W przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki przez Pocztę, należy spisać protokół szkody w obecności spedytora lub listonosza i odmówić przyjęcia towaru.

13. Zwroty. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), Klient może odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru przesyłając pismo o odstąpieniu od umowy i zwracając nienaruszony/ nieuszkodzony produkt wraz z fakturą lub paragonem do siedziby Wydawnictwa TE-EM na własny koszt oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Za zwróconą przesyłkę Księgarnia zwróci w ciągu 14 dni przelewem bankowym kwotę równą cenie towaru. Koszty przesyłki w tym przypadku nie są zwracane.