o nas - Księgarnia Edukacyjna

o nas

Wydawnictwo i Księgarnia TE-EM

Książki, podręczniki i materiały edukacyjne
pomocne w biblijnym nauczaniu i wychowywaniu

Biblia, uważnie i rzetelnie czytana i interpretowana, ma fundamentalną wartość w nauczaniu
i wychowywaniu chrześcijanina w każdym okresie życia – takie przekonanie legło u podstaw powołania Wydawnictwa i Księgarni TE-EM.

TE-EM powstało w 2008 roku, ale nawiązuje do dużo dłuższej tradycji wydawniczej rozwijanej wcześniej w Misji Pokoleń. Od początku 90-tych lat XX wieku międzywyznaniowa w swoim charakterze Misja Pokoleń zajmowała się edukacją nauczycieli - katechetów oraz działalnością wydawniczą. Nakładem Misji Pokoleń ukazały się pierwsze w polskim języku ewangelikalne podręczniki do regularnego nauczania biblijnego dzieci; podręczniki te były oparte o amerykańską serię wydawniczą „Gospel Light”, przetłumaczoną i opracowaną w Misji Pokoleń po polsku. Po zamknięciu cyklu „Gospel Light”, który jest teraz dla wielu kościołów w Polsce podstawą nauczania katechetycznego realizowanego w ramach systemu oświaty, rozpoczęły się prace nad stworzeniem cyklu polskich podręczników, pisanych przez znakomicie do tego przygotowane polskie autorki. Od roku 1992 do końca 2007 wydawane było czasopismo dla nauczycieli i rodziców, którego egzemplarze archiwalne są obecnie udostępniane na stronie internetowej Misji: www.misjapokolen.org/?p=4. Do 2008 roku ukazało się jeszcze wiele innych, bardzo cenionych książek, materiałów, programów wakacyjnych i pomocy metodycznych dla nauczycieli i rodziców.

W 2008 roku Rada Misji Pokoleń podjęła decyzję o skupieniu pracy Misji na zadaniach szkoleniowych oraz na dalszym rozwijaniu prac redakcyjno-autorskich i o zaniechaniu prowadzenia działalności wydawniczej. Licencje wydawnicze i dotychczasowe zobowiązania wydawnicze Misji przekazano powołanemu wówczas Wydawnictwu TE-EM. Obecnie TE-EM w ramach swojej oferty udostępnia wszystkie dotychczasowe i nowe materiały oraz publikacje Misji Pokoleń i uzupełnia je o inne, pochodzące również spoza Misji.

W ramach TE-EM utworzony został cyfrowy zakład poligraficzny, drukujący podręczniki i programy Misji Pokoleń, dzięki czemu niemal cały, obszerny dorobek wydawniczy Misji dostępny jest w ciągłej sprzedaży na stronach Księgarni Internetowej TE-EM. We współpracy Misji i TE-EM powstają kolejne części nowego, bardzo cenionego przez Odbiorców cyklu podręczników do nauczania biblijnego dzieci. TE-EM rozwija również współpracę z Warszawskim Seminarium Teologicznym, z którym związani są Autorzy podręczników katechetycznych dla liceów, dr Elżbieta Bednarz i Romuald Tomaszewski. Nawiązywane są też relacje z innymi Autorami oraz Wydawnictwami w celu tworzenia i ciągłego rozwijania wartościowej, szerokiej oferty dobrze zaopatrzonej, chrześcijańskiej księgarni edukacyjnej.