I ja będę Bożym bohaterem - Zeszyt nauczyciela - Księgarnia Edukacyjna

I ja będę Bożym bohaterem - Zeszyt nauczyciela

Dzieci młodsze 7 - 9 lat. Podręczniki WSTS|oferta Księgarni

Cena:26.00

Zeszyt nauczyciela zawiera lekcje na cały rok szkolny. Pierwszy blok poświęcony jest przygodom niezwykłych ludzi z czasów Starego Testamentu. Drugi blok przybliża życie Pana Jezusa. Program został opracowany w taki sposób, by ważne prawdy biblijne były przyswajane i utrwalane przy pomocy różnorodnych zabaw i zróżnicowanych form powtarzania materiału. Treści zostały dostosowane do możliwości poznawczych dzieci sześcio- i siedmioletnich.

 

 

Spis treści oraz autorzy lekcji

Lekcja 1

Iwona Sembratowicz, Adam i Ewa nieposłuszni Bogu

Lekcja 2

Barbara Zatyka, Kain i Abel – historia o dwóch braciach

Lekcja 3

Sylwia Rosiak, Jak powstała tęcza?

Lekcja 4

Wioletta Małkiewicz, Wiara Abrahama

Lekcja 5

Małgorzata Haładus, Historia Lota

Lekcja 6

Wioletta Małkiewicz, Błogosławieństwo za miskę soczewicy

Lekcja 7

Barbara Zatyka, Sen Jakuba

Lekcja 8

Sylwia Rosiak, Józef – Boży posłaniec

Lekcja 9

Elżbieta Godlewska, O krzaku gorejącym

Lekcja 10

Tomasz Telega, Dziesięć plag egipskich

Lekcja 11

Elżbieta Godlewska, Jozue wprowadza naród wybrany do Ziemi Obiecanej

Lekcja 12

Wioletta Małkiewicz, Zagadka Samsona

Lekcja 13

Barbara Zatyka, Samuel ofiarowany Bogu

Lekcja 14

Małgorzata Haładus, Dawid i Goliat

Lekcja 15

Tomasz Telega, O przyjaźni na całe życie – Jonatan i Dawid

Lekcja 16

Iwona Sembratowicz, Salomonowy wyrok

Lekcja 17

Barbara Zatyka, Eliasz wzięty do nieba

Lekcja 18

Wioletta Małkiewicz, Wielka ryba

Lekcja 19

Iwona Sembratowicz, Oliwa wdowy

Lekcja 20

Małgorzata Haładus, Daniel w jaskini lwów

Lekcja 21

Małgorzata Haładus, Estera ratuje swój naród

Lekcja 22

Katarzyna Wojnarska, Spotkanie anioła Gabriela z Marią

Lekcja 23

Anna Urbaniak i Kasia Łuczak-Lemke (modyfikacja), Pamiątka narodzin Pana Jezusa

Lekcja 24

Katarzyna Wojnarska, Chrzest Jezusa

Lekcja 25

Sylwia Rosiak, Wybór dwunastu

Lekcja 26

Piotr Dudek, Rozmowa Jezusa z Nikodemem

Lekcja 27

Agnieszka Sacha, Ostatnia Wieczerza

Lekcja 28

Katarzyna Wojnarska, Zdrada Judasza

Lekcja 29

Piotr Dudek, Ukrzyżowanie Jezusa

Lekcja 30

Agnieszka Sacha, Zmartwychwstanie Jezusa

Lekcja 31

Agnieszka Sacha, Naśladując Jezusa kocham moich najbliższych

Lekcja 32

Agnieszka Sacha, Naśladując Jezusa, kocham moich kolegów i wszystkich ludzi

Lekcja 33

Sylwia Rosiak, Z Panem Jezusem pokonuję trudności w drodze do nieba